Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu …

Modlitwa do Jezusa, Króla Wszystkich Narodów

O Panie, Boże nasz, Tyś Największym
Królem i Władcą wszystkich nardów. Z wielką
ufnością, że nasza modlitwa zostanie wysłuchana,
prosimy Cię Panie, nasz niebiański Królu
o miłosierdzie, pokój, sprawiedliwość i wszelkie dobra.
Ochraniaj Panie, nasz Królu,
nasze rodziny i naszą Ojczyznę.
Prosimy uchroń nas przed naszymi wrogami
i przed Twoją sprawiedliwą karą.
Przebacz nam Panie,
Najwyższy Królu nasze grzechy przeciw Tobie.
Jezu, Ty jesteś Królem miłosierdzia.
Zasłużyliśmy na Twoją sprawiedliwą karę.
Zmiłuj się nad nami Panie i przebacz nam nasze winy.
Ufamy Twemu wielkiemu miłosierdziu.
Królu nasz, zasługujący na oddanie najgłębszej czci,
składamy pokłon przed Tobą i prosimy:
Aby Twoje Królestwo zostało uznane na całej
kuli ziemskiej! Amen.