Przyjdź Królestwo Twoje!

12 października 2021

Do wszystkich członków Regnum Christi

Drodzy w Chrystusie,

Podobnie jak apostołowie byli świadkami czynów Chrystusa które zmieniały życie, tak i my, w dużo późniejszych czasach, jesteśmy świadkami takiego samego cudu Chrystusa, który dotyka i przemienia życie wielu ludzi.  

Jako rodzina duchowa w Kościele dostrzegamy działanie Ducha Świętego i dary które daje nam dla dobra wszystkich. Patrząc wstecz widzimy, że jednym z tych darów było zaangażowanie wielu nastolatków którzy usłyszeli zaproszenie Chrystusa do bycia Jego przyjaciółmi i apostołami, żyjąc przy tym charyzmatem Regnum Christi stosownie do swojego wieku.

Już od momentu założenia pierwszych grup młodzieżowych w 1971 r., do dzisiaj, ECYD był jak żarliwy płomień w naszej rodzinie duchowej, wnosił kreatywność i świeżość właściwe młodości. Proponował, również, styl życia chrześcijańskiego, który dalej ubogaca, i z którego nadal korzysta w życiu Kościoła tak wielu nastolatków.

Przez 50 lat ECYD wyrażał nasz charyzmat w żywy i oryginalny sposób, odważył się odkryć na nowo siebie i zaadoptować się do nowych miejsc i czasów bez straty tego, co go charakteryzowało od początku: życie przymierzem przyjaźni z Chrystusem i między swoimi członkami, aby budować nowy świat według Ewangelii. (Por. Statuty ECYD, nr 1). 

W tej sytuacji wypadało poświęcić rok jubileuszowy obchodom 50-tej rocznicy ECYD-u. Ten jubileusz oficjalnie rozpocznie się w święto Chrystusa Króla br i potrwa do święta Chrystusa Króla następnego roku. Hasłem przewodnim będzie: „Wy jesteście przyjaciółmi moimi” (J 15, 14). Na zakończenie odbędzie się spotkanie międzynarodowe odpowiedzialnych za ECYD w Rzymie.

Zostaną zaproponowane wydarzenia dla Regnum Christi, do których uczestnictwa już zapraszamy. Mamy nadzieję, że również jako terytorium znajdziecie dobry sposób aby świętować tę ważną rocznicę razem ze wszystkimi członkami Federacji i sekcjami Regnum Christi, oczekując, że pomoże ona odnowić w waszych społecznościach wsparcie i impuls do ewangelizacji młodzieży poprzez ECYD.

Prosimy o uwzględnienie tego jubileuszu w kalendarzach terytorialnych, również w kalendarzach sekcji ECYD i Regnum Christi w sposób, który ułatwi składanie propozycji i przygotowanie inicjatyw na poziomie terytorialnym i lokalnym. Pomogą one w okazaniu wdzięczności, wyrazów szacunku i pomogą lepiej poznać dar jakim jest ECYD. 

Prosimy Pana w roku jubileuszowym, aby był on okazją dla nas wszystkich – młodych z ECYD i członków Regnum Christi – do przeżywania każdego dnia w doświadczeniu osobistego spotkania z Chrystusem-Przyjacielem i, z odnowionym entuzjazmem,  kontynuowania współpracy w jego misji kształtowania Królestwa w każdym sercu.

Pamiętamy o was w modlitwie,