Zbliżają się najważniejsze dni w roku. Będziemy obchodzić pamiątkę Męki 
i Zmartwychwstania Pana Jezusa.

Życzymy Wam, byście doświadczyli w tym czasie, że Chrystus jest obecny w Waszym życiu. To On Was podtrzymuje w każdym momencie: zarówno tym trudnym, bolesnym, jak i wtedy, gdy odczuwacie pokój i radość.

Życzymy przeżycia Triduum Paschalnego oraz Wielkanocy razem ze Zbawicielem, odnowienia więzi z Nim, umocnienia w swoim powołaniu. A tym, którzy jeszcze je odkrywają – światła i owocnego rozeznawania.

Cieszymy się, że możemy razem iść drogą wiary. Dziękujemy za łączność duchową, jaką mamy poprzez wzajemną modlitwę i za świadectwo, którym dzielicie się w Waszych środowiskach.

Jesteśmy wdzięczni, że możemy także współpracować przy budowaniu powstającego w Krakowie Domu Apostołów. Ufamy, że dzięki temu dziełu coraz więcej osób pozna Miłość Chrystusa.

Legioniści Chrystusa i członkowie Regnum Christi