W dniach 13-15 października organizujemy weekend integracyjny – wyjazd do Ośrodka Rekolekcyjnego „Caritas” w Zakrzowie.

Wyjazd ma charakter integracyjny dla wszystkich członków Klubu. Będzie to czas na bliższe poznanie się nowych członków klubu poprzez gry, sport i inne zajęcia dynamiczne..