06Mar/15

Misje MTT

Młodzież Trzeciego Tysiąclecia (MTT) zaprasza młodych ludzi (16-30 lat) do podążąnia za wezwaniem Jezusa: “Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15) Rokrocznie grupy młodych misjonarzy – wspólnie z Księżmi Legionistami Chrystusa oraz osobami konsekrowanymi wyjeżdżąją w okresie Wielkiego Tygodnia na misje. Ostatnimi laty były to wyjazdy misyjne do Rumunii (Nowy Soloniec) oraz na Litwę (Ejszyszki). Dodatkowo, młodsi misjonarze wyjeżdżąją na misje Wielkiego Tygodnia do Polski, w miejsca gdzie ludziom potrzeba świadectwa, pomocyRead More…