06Mar/15

Misje MTT

Młodzież Trzeciego Tysiąclecia (MTT) zaprasza młodych ludzi (16-30 lat) do podążąnia za wezwaniem Jezusa: „Idźcie na cały świat i głoście EwangelięRead More…