Poniżej prezentujemy list o. Eduardo Robles-Gil, LC, w którym komunikuje desygnowanie O. Valentin Gögele, L.C. na nowego Dyrektora Terytorialnego (Prowincjała) Legionistów Chrystusa i ruchu Regnum Christi terytorium Europy Zachodniej i Środkowej.

Przyjdź Królestwo Twoje!

19 marca 2018

Do wszystkich członków Regnum Christi z terytorium (prowincji) Europy Zachodniej i Środkowej

 

Drodzy w Chrystusie,

          W tegoroczną uroczystość św. Józefa, z wielką radością pragnę poinformować o nominacji O. Valentin Gögele, L.C. na nowego Dyrektora Terytorialnego (Prowincjała) Legionistów Chrystusa i ruchu Regnum Christi terytorium Europy Zachodniej i Środkowej. O. Valentin pochodzący z Południowego Tyrolu (Włochy), jest obecnie rektorem szkoły apostolskiej i przełożonym wspólnoty w Bad Münstereifel, oraz pełni funkcję lokalnego koordynatora apostolatu ruchu Regnum Christi w Nadrenii w północnej Westfalii

          Według Konstytucji naszego zgromadzenia, Dyrektorzy Terytorialni (Prowincjałowie) są powoływani na okres trzech lat i po tym okresie mogą być desygnowani na kolejne trzy lata. Tylko w wyjątkowych okolicznościach, po dwóch kadencjach (każda po trzy lata), mogą zostać desygnowani na kolejne trzy lata. W każdej takiej zaistniałej sytuacji trzeba przeprowadzić odpowiednią konsultację z zakonnikami. (cf. Konstytucje nr. 182 §1)

          Jak już wiecie, O. Andreas Schöggl, L.C. rozpoczął swoją misję jako Dyrektor Terytorialny (Prowincjał) w kwietniu 2012 r., po okresie trzech lat, w kwietniu 2015 r. został desygnowany na kolejne trzy lata. Dlatego w ostatnich miesiącach, miała miejsce konsultacja mająca na celu zebranie imion możliwych kandydatów, którzy mogliby go zastąpić. Po pisemnej konsultacji, w okresie świąt Bożego Narodzenia, Wikariusz Generalny, Ojciec Juan José Arrieta, przyjechał do Bad Münstereifel i odbył osobistą rozmowę z wszystkimi zakonnikami naszego terytorium (prowincji).

          Mając na uwadze, że Dyrektor Terytorialny (Prowincjał) Legionu Chrystusa jest z urzędu również Dyrektorem Terytorialnym (Prowincjałem) ruchu Regnum Christi, wydało mi się stosownym, aby rozszerzyć konsultację na kobiety konsekrowane z Regnum Christi, poprzez ich Dyrektor Terytorialną. Dodatkowo, podczas desygnowania miałem bardzo na uwadze cechy, które są wymienione w konstytucjach, szczególnie „zdolność promowania jedności” (nr. 147) i „zdolność współpracy z innymi odpowiedzialnymi ruchu Regnum Christi (nr. 185)

          Wraz z nowym Dyrektorem Terytorialnym (Prowincjałem) desygnowałem na Wikariusza Terytorialnego Legionistów Chrystusa           O. Paul Habsburg, L.C. pochodzącego z Niemiec, będącego obecnie członkiem wspólnoty z Paryża. Doradcami Terytorialnymi będą: O. George Elsbett, L.C. pochodzący z Niemiec, wychowany w Kanadzie będący członkiem wspólnoty w Wiedniu; O. Henri Duc-Maugé, L.C. pochodzący z Francji będący członkiem wspólnoty z Paryża; O. Martin Baranowski, L.C. pochodzący z Niemiec będący członkiem wspólnoty Neuötting-Alzgern

          Nowy zarząd terytorialny rozpocznie swoje działanie z dniem 1 sierpnia 2018 r. Do tej daty, O. Andreas i jego doradcy pozostaną w urzędzie. W przyszłych miesiącach zostaną wprowadzone odpowiednie poprawki w strukturze komitetów narodowych i regionalnych ruchu Regnum Christi

          Chciałbym wyrazić szczególne słowa wdzięczności ojcu Andreas Schöggl za wykonaną pracę jako Dyrektor Terytorialny (Prowincjał) podczas tych sześciu lat, w sposób szczególny za jego bliskość i dyspozycyjność w stosunku do każdego, mimo odległości między wspólnotami lokalnymi terytorium (prowincji), za jego realizm i roztropność oraz za jego ducha współpracy i jedności. Informuję, że od sierpnia, obejmie on nowe zadania poza terytorium (prowincją), które zostaną zakomunikowane w odpowiednim czasie.

          Powierzajmy w naszych modlitwach, za wstawiennictwem św. Józefa, O. Valentin Gögele, L.C. i jego doradców, aby Pan ich oświecał i umacniał w misji im powierzonej. Żegnając się, zapewniam was o mojej modlitwie w waszej intencji, oddany w Chrystusie,

P. Eduardo Robles-Gil LC