W Domu zakonnym Zgromadzenia Księży Legionistów Chrystusa pracuje obecnie 3 księży. Wspólnota w Krakowie została założona w 1996 roku. Od tego czasu prowadzi działalność duszpasterską i misyjną; księża zajmują się formacją młodzieży i osób dorosłych, organizują wyjazdy misyjne i akcje charytatywne oraz prowadzą aktywną działalność duszpasterską i ewangelizacyjną. Dom zakonny mieści się przy ul. Kopery 3; zajęcia formacyjno-ewangelizacyjne dla młodzieży i rodzin prowadzone są zazwyczaj przy ul. Syrokomli 23.

O. Matthew Devereux, LC

Przełożony Domu Zakonnego, duszpasterz dorosłych

O. Wawrzyniec Pryczkowski, LC

Duszpasterz młodzieży, odpowiedzialny za Klub Everest i Horyzont, Duszpasterz grup modlitewnych dla dorosłych

O. Mariusz Kiełbasa, LC

Administrator Domu zakonnego, koordynator apostolatów RC i MTT, odpowiedzialny za wystawę „Kim jest Człowiek z Całunu?” w Centrum JP II