W Domu zakonnym Zgromadzenia Księży Legionistów Chrystusa pracuje obecnie 3 księży. Wspólnota w Krakowie została założona w 1996 roku. Od tego czasu prowadzi działalność duszpasterską i misyjną; księża zajmują się formacją młodzieży i osób dorosłych, organizują wyjazdy misyjne i akcje charytatywne oraz prowadzą aktywną działalność duszpasterską i ewangelizacyjną. Dom zakonny mieści się przy ul. Kopery 3; zajęcia formacyjno-ewangelizacyjne dla młodzieży i rodzin prowadzone są zazwyczaj przy ul. Syrokomli 23.

O. Matthew Devereux, LC

Przełożony Domu Zakonnego, duszpasterz dorosłych

O. Wawrzyniec Pryczkowski, LC

Duszpasterz młodzieży, odpowiedzialny za Klub Horyzont, koordynator Operacji Kilo

O. Mariusz Kiełbasa, LC

Administrator Domu zakonnego, koordynator apostolatów RC i MTT, odpowiedzialny za wystawę „Kim jest Człowiek z Całunu?” w Centrum JP II