Ruchu Regnum Christi łączy braci i księży Legionistów Chrystusa oraz świeckich, którzy poświęcają się Bogu przez podjęcie i praktykowanie rad ewangelicznych. Każda z tych grup żyje zgodnie ze swoim powołaniem i stanem, dla dobra jednego ciała (por. 1 Kor 12, 12-29), jako członkowie jednej charyzmatycznej i apostolskiej rodziny.