W sobotę 21 stycznia, wspólnie z całym Kościołem krakowskim, będziemy dziękować Miłosiernemu Bogu za lata wiernej i gorliwej posługi Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza w naszej Archidiecezji.

„Modlitewne spotkanie będzie okazją do wyrażenia wdzięczności Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi za lata pełnienia przez Niego pasterskiej posługi, za głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie Eucharystii, udzielanie sakramentu bierzmowania, kapłaństwa, za serdeczność i dobroć dla kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich, za niezliczone spotkania modlitewne. Ksiądz Kardynał pełnił swoją posługę pasterską w parafiach, w domach zakonnych, sanktuariach, na szlakach pielgrzymek. Był otwarty na rodziny, młodzież, samotnych i chorych, na ruchy religijne i wspólnoty apostolskie, na ludzi nauki i kultury. Trudno jest wymienić wszystkie działania, miejsca, grupy i osoby, których Ksiądz Kardynał przyjął, wsparł jako Ojciec i Pasterz swoim słowem i modlitwą. (…) Dziękując za każde dobro, będziemy się modlić o zdrowie i siły dla Księdza Kardynała, by mógł jeszcze przez wiele lat być świadkiem Chrystusa, przedłużeniem życia i posługi świętego Jana Pawła II” (z listu biskupów seniorów i biskupów pomocniczych Archdiecezji Krakowskiej )

Dziękczynienie za 11 lat posługi pasterskiej w Archidiecezji Krakowskiej kard. Stanisława Dziwisza rozpocznie się o godz. 11:00 w Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Natomiast tydzień później, w sobotę 28 stycznia 2017 r. nastąpi kanoniczne objęcie urzędu metropolity krakowskiego przez abp. Marka Jędraszewskiego oraz ingres do katedry wawelskiej.

Pamiętajmy w naszych modlitwach o obu naszych Pasterzach – nowym i ustępującym – i polecajmy ich posługę Bożej Opatrzności.