Dla młodzieży (16-30 lat)

Młodzież Trzeciego Tysiąclecia (MTT) zaprasza młodych ludzi (16-30 lat) do podążąnia za wezwaniem Jezusa: “Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15) Rokrocznie grupy młodych misjonarzy – wspólnie z Księżmi Legionistami Chrystusa oraz osobami konsekrowanymi wyjeżdżąją w okresie Wielkiego Tygodnia na misje. Ostatnimi laty były to wyjazdy misyjne do Rumunii (Nowy Soloniec) oraz na Litwę (Ejszyszki). Dodatkowo, młodsi misjonarze wyjeżdżąją na misje Wielkiego Tygodnia do Polski, w miejsca gdzie ludziom potrzeba świadectwa, pomocy i entuzjazmu młodych katolików.
Misjonarze MTT włączają się w przygotowania liturgiczne do obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego, przekazują potrzebujacym pomoc materialną (żywność, środki czystości, książki) zebrane podczas  akcji w kraju, modlą się wspólnie z miejscowymi wiernymi.
Takie wyjazdy to zawsze okazja do pogłębienia własnej wiary, możliwość poznania wartościowych ludzi i szansa na zyskanie miana apostoła Jezusa.