13Mar/16

Przyjdź Królestwo Twoje!

Każdego dnia, w wielu zakątkach świata – księża Legioniści Chrystusa i świeccy członkowie ruchu Regnum Christi służą Bogu i Kościołowi starając się, aby każdy mógł odkryć miłość Jezusa Chrystusa i jej doświadczyć.